PIRAMIDA ZDROWIA

Piękna skóra jest odzwierciedleniem zdrowia, które obejmuje dobre samopoczucie fizyczne, emocjonalne i duchowe. Podsta­wą – fundamentem piramidy – jest brak chorób. Kiedy zdarza się uraz lub choroba, warunkiem koniecznym jest natychmiasto­we podjęcie leczenia przy użyciu najnowocześniejszych zdoby­czy medycyny. Bez solidnych, zdrowych fundamentów, bowiem, osłabione będzie wszystko inne.

Dobre samopoczucie, następny poziom piramidy, jest równo­wagą pomiędzy wieloma aspektami życia uczuciowego a zdro­wym, troskliwym wobec siebie stylem życia. Zawiera w sobie jakąś pasję i opiekowanie się kimś lub czymś, niedopuszczanie do osamotnienia przez silne związki z innymi ludźmi, bycie z kimś blisko, przepełniony miłością stosunek wolny od wrogo­ści i gniewu oraz poczucie satysfakcji z dobrze wykorzystywa­nych talentów. Troska o siebie samego oznacza, że traktujemy własny organizm z respektem: zapewniamy mu ćwiczenia fi­zyczne, odpowiednią ilość snu i czas na odpoczynek.

Kolejnym poziomem piramidy jest „tankowanie” zdrowego umysłu i ciała suplementami zapewniającymi energię, wzrost i odnowę. Suplementy potrzebne są również do podtrzymywa­nia obrony przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrz­nego i wewnętrznymi stanami zapalnymi.

Wreszcie, na samym szczycie piramidy znajdziemy zdrowe od­żywianie. I wcale przez to nie rozumiem listy nakazów i zakazów. Moja koncepcja zdrowego odżywiania polega na jedzeniu zróżni­cowanych pokarmów i wsłuchiwaniu się w sygnały płynące z cia­ła. Zawiadomi nas ono na różne sposoby, że nie dostarczamy mu odpowiednich substancji odżywczych, wystarczających ilości wody czy dostatecznych kalorii. Nauczmy się rozróżniać między łaknie­niem a prawdziwym głodem. Najważniejsze jest unikanie odma­wiania sobie jedzenia, ponieważ, według mnie, powoduje to, że zaczynamy jeść więcej tego, czego, jak sądzimy, nam brakuje.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.