Archive for the ‘Zalecenia doktora Murada’ Category

Skóra wrażliwa

Zalecenia są tu bardzo podobne jak w przypadku skóry suchej, z dużym naciskiem na nawadnianie i łagodzenie stanów za­palnych skóry. Funkcja ochronna skóry wrażliwej jest zazwyczaj bardzo okrojona, dlatego też składniki nawilżające są niezbędne do odbudowy­wania tej zapory. Polecam też wypróbowywanie wszystkich nowych produktów do pielęgnacji skóry, nawet jeśli zgodnie z etykietą przezna­czone są do skóry wrażliwej. Test jest bardzo prosty – wystarczy roze­trzeć odrobinkę preparatu na wewnętrznej stronie ramienia i obejrzeć to miejsce następnego dnia. Jeśli zauważymy najmniejsze nawet zaczer­wienie świadczące o podrażnieniu, to rezygnujemy z tego produktu.

Trądzik

Najskuteczniejsze produkty leczniczo-pielęgnacyjne dla osób trapionych przez trądzik zawierają mieszankę składników, które zajmują się różnymi stronami tej dolegliwości. Na przykład, kwasy alfa-hydroksylowe eliminują obumarłe komórki skórne zatykające pory. Kwas beta-hydroksylowy i kwas salicylowy również biorą udział w usuwaniu komórek skóry, a przy tym pobudzają gojenie. W zależno­ści od rodzaju skóry przynajmniej raz dziennie stosujemy preparat oczyszczający z kwasami hydroksylowymi.

Jako uzupełnienie porannych zabiegów opartych na witaminie C, które zwalczają zarówno te wolne rodniki powstające w wyniku stanu zapalnego spowodowanego trądzikiem, jak i te powstałe na skutek czynników środowiska zewnętrznego, konieczny będzie pielęgnacyjny produkt zawierający antyseptyczne składniki umożliwiające skórze po­zbycie się bakterii występujących na jej powierzchni. Ponieważ skóra dotknięta trądzikiem jest najprawdopodobniej podrażniona i zmaga się ze stanem zapalnym, niezbędny będzie cynk i łagodząca alantoina. Większość składników można połączyć w jednym preparacie, który dostarczy jednocześnie witaminę A i C, cynk oraz kojące dla skóry sub­stancje pochodzenia roślinnego.

Jeśli trądzik nie reaguje na przedsięwzięte wysiłki, to należy udać się do lekarza. Możliwe, że niezbędne będzie zapisanie wewnętrznego i / lub powierzchniowego leczenia antybiotykiem na przerwanie cyklu trądzikowego, który rozpoczyna się głęboko wewnątrz porów lub mieszków włosowych. W przypadku niektórych kobiet nierównowaga hormonalna może ulec poprawie w wyniku stosowania pigułek anty­koncepcyjnych lub zastępczej terapii estrogenowej. Nie zapominajmy przy tym, że również umiejętność minimalizowania stresów pomaga w oczyszczeniu skóry.

Dla ochrony przeciwsłonecznej niezbędny będzie preparat z filtrem ochronnym pozbawiony tłuszczu. Rozdrobnione cząsteczki tytanu mi­nimalizują świecenie tłustej cery i nadają skórze matowy odcień.

Rano przyjmujemy odpowiedni dla siebie preparat multiwitaminowy oraz suplementy z wapnem i kwasem tłuszczowym, przeciwutleniacza­mi i substancjami budującymi kolagen. Na wzmocnienie działania filtru przeciwsłonecznego warto również przyjąć suplement z granatu.

Wieczorem stosujemy ten sam produkt na trądzik, a następnie apli­kujemy lekki środek nawilżający. W razie konieczności nakładamy miejscowo silniejszy preparat na wszelkie aktywne zmiany. Powtarza­my zestaw przyjmowanych suplementów.

Skóra miejska

Dla większości mieszkańców miast nie jest możli­we wyjeżdżanie co kilka dni na wieś dla odpoczynku skóry i odreago­wania napięć rozmaitego rodzaju. Zalecam zatem stosowanie kuracji witaminowych witaminą C dwa razy dziennie. Co do złuszczania, pro­ponuję zastępować cowieczorny preparat zawierający kwasy hydrok­sylowe zabiegiem z witaminą C.

Skóra w okresie menopauzy. Dzięki pewnym składnikom, które powodują spowolnienie wzrostu włosów na twarzy oraz ich przerze­dzanie, kobiety, które depilują woskiem fragmenty twarzy – co jest dość podrażniające – nie muszą robić tego zbyt często.

U kobiet, które nigdy w życiu nie miały kłopotów z wypryskami, mogą teraz pojawiać się pryszcze i możliwe, że będą musiały one sto­sować od czasu do czasu kurację zapobiegającą trądzikowi. Poza tym, ponieważ skóra z wiekiem robi się coraz cieńsza, więc kobiety po menopauzie mają na ogół więcej widocznych uszkodzeń spowodowa­nych przez słońce, takich jak brązowe plamy czy cienkie, rozszerzone naczynia krwionośne. W ich przypadku przyda się nie tylko stosowa­nie produktów rozjaśniających oraz powierzchniowych zabiegów z witaminą C na owe plamy starcze, potrzebne będą również czynniki przeciwzapalne, przynoszące ulgę coraz bardziej wrażliwej skórze.

W istocie, starsze kobiety muszą być jeszcze bardziej uważne, jeśli chodzi o słońce, zimno czy wiatr. Niewykluczone, że stosowane pro­dukty powinny mieć zwiększoną ilość składników kojących skórę. Odnowa komórek skórnych w skórze w okresie menopauzy jest jesz­cze bardziej ospała, dlatego niezbędne są cowieczorne delikatne za­biegi złuszczające.

Dobierając krem na noc, warto zwrócić uwagę na zawartość wysoce nawilżających olejków roślinnych, retinolu, składnika powstrzymują­cego wzrost włosów oraz ujędrniającego.

Pomimo że powszechnie uważa się, iż wyłącznie kobiety przecho­dzą przez okres menopauzy, jestem przekonany, że mężczyźni przecho­dząc na emeryturę również doświadczają huśtawek hormonalnych. Tak więc panowie w średnim wieku mogą znaleźć wiele cennych rad w za­leceniach dla kobiet w okresie menopauzy.

Przebarwienia

Najbardziej znanym remedium na zbyt wiele pig­mentu lub nierówne rozprzestrzenianie melaniny, powszechnie nazywa­ne przebarwieniami, jest hydrochinon. Nie jest to właściwie wybielacz, chociaż niektórzy ludzie określają produkty zawierające hydrochinon jako kremy wybielające cerę. Hydrochinon rozjaśnia skórę dzięki po­wstrzymywaniu reakcji chemicznych, w wyniku których powstaje melanina. Hydrochinon może być łączony z kwasami alfa-hydroksylowy- mi, na przykład z kwasem glikolowym, co przyśpiesza odnowę komórek. Skóra szybciej pozbywa się komórek skórnych z nadmiarem pigmentu, a zabarwienie nowych komórek jest bardziej ujednolicone.

Dostępne bez recepty wybielacze skóry zawierające dwuprocentowe lub mniejsze stężenie hydrochinonu są odpowiednie dla większości osób. Silniejsze koncentraty można kupować po przepisaniu przez le­karza. Przepisywane bywają także formuły łączące hydrochinon z Retinem-A i innymi składnikami. Zazwyczaj nie zalecam tego rodzaju mieszanek, ponieważ sądzę, że chociaż przynoszą pewne natychmia­stowe korzyści, to stosowane dłużej są zbyt podrażniające i w istocie mogą przyczynić się do kłopotów z pigmentacją. Często proponuję za­stępowanie produktów zawierających hydrochinon preparatami oparty­mi na innych rodzajach czynników rozjaśniających lub stosowaniem jednego typu wybielacza rano, a drugiego wieczorem.

Kobiety ciężarne lub karmiące nie powinny używać preparatów za­wierających hydrochinon, ponieważ jak dotąd nie przeprowadzono żadnych badań gwarantujących bezpieczeństwo stosowania wówczas tego składnika.

Potrzeby szczególnej troski

Nie jest niczym niezwykłym, że okresowo zdarza się nam wysyp wy­prysków lub że na twarzy występują lekko przebarwione miejsca. Większość z nas narażona jest na zanieczyszczenie środowiska; do te­go nierzadko przeciążamy skórę zabiegami czy kosmetykami. Jeśli jed­nak sytuacje tego rodzaju mają charakter stały lub krańcowy, to musi­my się nimi systematycznie zajmować podczas codziennej pielęgnacji. Zalecenia, jakie proponuję, w celu naprawy powyższych kłopotów, można stosować w miarę potrzeb. W niektórych przypadkach może bę­dzie trzeba obrać inne priorytety, całkowicie zmieniając codzienny po­rządek, żeby poradzić sobie z konkretną dolegliwością. Wówczas, gdy wszystko będzie już pod kontrolą, można powrócić do zwyczajnej wal­ki ze zmarszczkami według programu przewidzianego dla danego ro­dzaju skóry.

Można również naprzemiennie stosować reżim pielęgnacyjny prze­znaczony dla swojego typu skóry z kuracją właściwą dla danej dolegli­wości. Jak w innych przypadkach, tak i teraz istotne jest wsłuchiwanie się w swoją skórę i obserwowanie jej reakcji. Na przykład w przypad­ku trądziku, jeśli skóra dobrze to znosi, można stosować zalecenia przewidziane podczas leczenia trądziku zamiast zwykłej pielęgnacji stosownej dla własnego typu skóry. Natomiast jeśli okaże się to zbyt podrażniające – co może się przydarzyć zwłaszcza osobom o suchej skórze – to lepiej stosować oba systemy pielęgnacyjne naprzemiennie, stopniowo ograniczając program przeciwtrądzikowy aż do całkowite­go ustąpienia dolegliwości.

Skóra sucha

Ze wszystkich rodzajów skóry ta jest najdelikatniejsza. Niedostatek łoju i tłuszczów strukturalnych pozwala na ucieczkę wilgotności do środowi­ska. Suchość zaś i narażona na szwank funkcja ochronna sprawiają, że jest to skóra narażona na podrażnienia i podatna na stany zapalne. W przypadku każdej skóry kładzie się nacisk na nawilżanie, jednak do­starczanie cząsteczek przyciągających wodę do skóry i zatrzymujących ją w niej jest szczególnie ważne dla skóry suchej. Decydujące znaczenie ma unikanie wszystkiego, co może powodować podrażnienia. W pew­nych określonych sytuacjach, kiedy łagodne podrażnienie jest nieunik­nione – na przykład podczas złuszczania – należy zwiększyć zawartość substancji kojących skórę we wszystkich stosowanych produktach.

Preparat oczyszczający musi być niezwykle delikatny i zalecam ta­ki, który ma największą zawartość składników nawilżających. W przy­padku bardzo suchej skóry warto przynajmniej raz czy dwa razy dzien­nie, oczyszczając twarz, nie spłukiwać kosmetyku wodą, lecz wytrzeć go chusteczką.

Wybrany tonik nie powinien zawierać wysuszających odmian alko­holi, natomiast musi być wzbogacony składnikami nawilżającymi i ła­godzącymi podrażnienia skóry.

Następnie, kiedy skóra nadal jest wilgotna od toniku, przeciwutle­niaczami zachęcamy ją do walki z pochodzącymi ze środowiska wol­nymi rodnikami. Pozwalamy, żeby antyoksydanty przez kilka minut przesączały się w głąb skóry, po czym uniemożliwiamy im odwrót lek­kim, wzbogaconym w witaminy kremem nawilżającym lub emulsją.

Jeśli potrzebujemy wzmożonej ochrony przed słońcem, to wybieramy filtr przeciwsłoneczny na bazie substancji chemicznych, które pochłania­ją światło, oraz rozdrobnionych cząsteczek tytanu powstrzymujących pro­mieniowanie ultrafioletowe. Powinien on także zawierać kojące składni­ki pochodzenia roślinnego oraz tłuszcze strukturalne. Krem z filtrem pozbawiony tłuszczów może być w tym wypadku zbyt wysuszający.

Jeśli skóra w ciągu dnia zaczyna sprawiać wrażenie suchej i napię­tej, to warto wypróbować nawilżające serum, które składa się przede wszystkim z tłuszczów strukturalnych. Można stosować takie, które zawiera wyłącznie tłuszcze strukturalne, albo takie, w którym umiesz­czono również łagodzące skórę wyciągi roślinne. Można także stoso­wać je naprzemiennie.

Rano przyjmujemy odpowiedni dla siebie preparat multiwitaminowy oraz suplementy z wapnem i kwasem tłuszczowym, przeciwutleniacza­mi i substancjami budującymi kolagen. Na wzmocnienie działania filtru przeciwsłonecznego warto również przyjąć suplement z granatu.

Wieczorem, po oczyszczeniu i tonizowaniu, traktujemy skórę pro­duktem złuszczającym, który zawiera również najmniej podrażniającą substancję budującą kolagen – palmitynian retinolu. Następnie nakła­damy środek nawilżający, a jednocześnie silny emolient bardzo zmięk­czający skórę.

Wieczorem przyjmujemy suplement z kwasów tłuszczowych, przeciwutleniacza i substancji budujących kolagen.

Pielęgnację można urozmaicić, zwiększając nieco złuszczanie, jeśli skóra dobrze je znosi. Często zalecam zastępowanie zazwyczaj stoso­wanego preparatu oczyszczającego jakimś zawierającym kwasy hy­droksylowe co dwa-trzy dni. Ponadto, podczas pielęgnacji wieczornej można użyć kwasów hydroksylowych o większym stężeniu.

Co tydzień fundujemy skórze specjalny zabieg nawilżania witaminą C, żeby nasycić ją przeciwutleniaczami, a w miarę możliwości, co naj­mniej raz na kwartał, udajemy się do gabinetu kosmetycznego na głę­bokie nawilżanie witaminą C.

Skóra tłusta

Skóra tłusta nie znaczy niezdrowa. Gruczoły łojowe wewnątrz miesz­ków łojowych są po prostu genetycznie zaprogramowane na zwiększo­ną aktywność w reakcji na pobudzenie hormonalne. To przyśpieszone wytwarzanie łoju przysparza kłopotów, ponieważ nadaje cerze świecą­cy wygląd. Chociaż skóra tłusta jest postrzegana jako nawilżona, mo­że jej w istocie brakować odpowiedniej ilości tłuszczów struktural­nych. Dlatego jednym z głównych celów pielęgnacji jest pozbycie się połyskiwania skóry bez usuwania zbytniej ilości substancji naturalnie nawilżających skórę, które są pomocne przy utrzymywaniu właściwe­go poziomu zawartości wody w skórze.

Do oczyszczania skóry tłustej zalecam stosowanie preparatów nieco silniej działających pod względem usuwania powierzchniowego tłusz­czu niż w przypadku skóry normalnej i mieszanej. Korzystne może oka­zać się zwiększenie dawki złuszczania przez stosowanie preparatów opartych na kwasach hydroksylowych co drugi dzień lub częściej, jeśli tylko nie będzie żadnych niepokojących sygnałów ze strony skóry.

Następnie, kiedy skóra nadal jest wilgotna od toniku, przeciwutle­niaczami zachęcamy ją do walki z pochodzącymi ze środowiska wol­nymi rodnikami. Pozwalamy, żeby antyoksydanty przez kilka minut przesączały się w głąb skóry, po czym zapewniamy sobie pozostanie tych dzielnie zwalczających wolne rodniki substancji wewnątrz skóry lekkim, wzbogaconym w witaminy kremem nawilżającym lub emulsją. Dla ochrony przed słońcem stosujemy pozbawiony tłuszczów krem z filtrem przeciwsłonecznym. To dlatego warto zwrócić uwagę na tytan – jego rozdrobnione cząsteczki nadadzą skórze matowe wykończenie, re­dukując do minimum połysk tłustej cery.

Rano przyjmujemy odpowiedni dla siebie preparat multiwitamino- wy oraz suplementy z wapnem i kwasem tłuszczowym, przeciwutle­niaczami i substancjami budującymi kolagen. Na wzmocnienie działa­nia filtru przeciwsłonecznego warto również przyjąć suplement z granatu.

Wieczorem stosujemy całościowy produkt przeznaczony do zapo­biegania problemom związanym z trądzikiem, który nie tylko ma na uwadze rozmaite czynniki przyczyniające się do powstawania wypry­sków, ale oprócz składników złuszczających i nawilżających zawiera także substancje budujące kolagen, takie jak retinol. W przypadku po­jawiania się wyprysków nie zawadzi wypróbować aplikowania miej­scowego leczenia przeciw trądzikowi o silniejszym działaniu, co mo­że jednak okazać się niewystarczające, jeśli wypryski są codziennym problemem.

Dobrze jeśli krem nawilżający czy emulsja zawierają tłuszcze struk­turalne i łagodzące substancje pochodzenia roślinnego. Natomiast sto­sowanie wieczorem preparatów zmiękczających skórę lub okluzyjnie nawilżających jest zbędne. Przyjmujemy za to suplementy kwasów tłuszczowych, przeciwutleniaczy i substancji budujących kolagen.

Co tydzień fundujemy skórze specjalny zabieg nawilżania witaminą C, żeby nasycić ją przeciwutleniaczami. A w miarę możliwości, co naj­mniej raz na kwartał, udajemy się do gabinetu kosmetycznego na głę­bokie nawilżanie witaminą C.

Skóra normalna i mieszana

Moja recepta na starzenie poprawi nawet skórę w dobrej kondycji, stwarzając komórkom skórnym najkorzystniejsze środowisko we­wnętrzne do wykonywania swoich zadań na najwyższych obrotach. Im zdrowsza skóra, tym lepiej jest przygotowana na uporanie się z upły­wem czasu, słońcem i stresem. Weźmy pod uwagę rośliny domowe.

Nie tylko je podlewamy, żeby utrzymać w zdrowiu, ale także dostar­czamy im odpowiednich odżywek, spryskujemy wodą, przestawiamy wraz ze zmianami światła, usuwamy obumarłe liście i może nawet usu­wamy stare odrosty, żeby nowe były silniejsze i zdrowsze. Podobnie jest w przypadku skóry normalnej. Nie tylko dbamy o jej czystość i na­wodnienie, ale też odżywiamy ją i robimy, co w naszej mocy, żeby wzmocnić jej sprężystość.

Rano stosujemy środek oczyszczający, wzbogacony substancjami wygładzającymi skórę, a następnie aplikujemy nawilżający tonik. Wówczas, kiedy skóra jest jeszcze wilgotna, przeciwutleniaczami zachęcamy ją do walki z wolnymi rodnikami czającymi się w środo­wisku zewnętrznym. Pozwalamy, żeby antyoksydanty przez kilka minut przesączały się w głąb skóry, po czym uniemożliwiamy od­wrót tym mocarnym bojownikom z wolnymi rodnikami lekkim, wzbogaconym w witaminy kremem nawilżającym lub emulsją. Dla ochrony przed słońcem stosujemy pozbawiony tłuszczów krem z fil­trem przeciwsłonecznym.

Rano przyjmujemy odpowiedni dla siebie preparat multiwitaminowy oraz suplementy z wapnem i kwasem tłuszczowym, przeciwutle­niaczami i substancjami budującymi kolagen. Na wzmocnienie działa­nia filtru przeciwsłonecznego warto również przyjąć suplement z granatu.

Wieczorem, po oczyszczeniu i tonizowaniu, traktujemy skórę pro­duktem złuszczającym, po czym stosujemy ten sam środek nawilżają­cy, którego użyliśmy rano.

Wieczorem przyjmujemy suplement zawierający kwas tłuszczowy, przeciwutleniacz i substancje budujące kolagen.

Można urozmaicać tę pielęgnację, intensyfikując nieco złuszczanie, jeśli skóra dobrze to znosi. Często zalecam zastępowanie zazwyczaj stosowanego preparatu oczyszczającego jakimś zawierającym kwasy hydroksylowe co najmniej trzy razy w tygodniu. Ponadto, jeśli skóra będzie to tolerować, podczas pielęgnacji wieczornej można użyć kwa­sów hydroksylowych o większym stężeniu.

Co tydzień fundujemy skórze specjalny zabieg nawilżania witaminą C, żeby nasycić ją przeciwutleniaczami w wysokim stężeniu. A w miarę możliwości, co najmniej raz na kwartał, udajemy się do gabinetu ko­smetycznego na głębokie nawilżanie witaminą C.

Zalecenia doktora Murada

W tej kategorii podaję moje zalecenia odpowiadające specy­ficznym potrzebom danego rodzaju skóry. Zwracam uwagę na składni­ki walczące ze zmarszczkami, dopasowując je do typu skóry. Polecam dodatkowe preparaty, które można zastosować, w zależności od po­trzeb. Warto też pamiętać o suplementach. Nieco uwagi poświęcam szczególnym problemom skórnym, występującym u osób z różnymi rodzajami skóry. W programie, który przepisuję moim pacjentom, po­sługuję się własnymi formułami, ponieważ sam je opracowałem i wy­próbowałem, dzięki czemu jestem pewien, że działają. W przypadku stosowania innych produktów, warto zwracać uwagę na składniki. Jak już wspominałem, formuły różnią się między sobą i produkty mogą za­wierać te same składniki, ale w różnych ilościach i połączeniach. W ta­kim przypadku niezbędne będą samodzielne eksperymenty i uważne obserwowanie reakcji własnej skóry. Jeśli produkt działa zbyt silnie lub nie widać spodziewanych rezultatów w ciągu pięciu tygodni, to trzeba wypróbować inny preparat.