DLACZEGO KREMY NA NOC

Krem na noc jest preparatem nawilżającym, w którym stężenie składnika nawadniającego jest większe niż powszechnie stosowa­ne w kremach i emulsjach na dzień. Z powodu tej obfitości kremy na noc mogą pozostawiać na skórze lekko okluzyjną warstwę, z którą większość ludzi czułaby się niezbyt komfortowo w ciągu dnia, tym bardziej że utrudniłaby ona nałożenie podkładu.

Kremy na noc są pożyteczne z dwóch powodów. Po pierw­sze, przeznaskórkowa utrata wody (TEWL) jest większa w no­cy. Odpowiedni krem zapobiega temu rodzajowi odwodnie­nia. Po drugie, w nocy komórki ciała są zaopatrywane substancjami odżywczymi i regenerują się, więc jest to najlep­sza pora na zoptymalizowanie dostaw surowców potrzebnych skórze. W tym czasie również szkody wyrządzane przez wolne rodniki są na najniższym poziomie. Jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, jest ciemno, jesteśmy w spoczynku, więc także w skórze powstaje mniej wolnych rodników. Można wykorzy­stać tę przerwę na unieszkodliwienie tych wolnych rodników, które nagromadziły się w ciągu dnia i nasycenie skóry dodat­kowymi zapasami, tak żeby nie zaczynać nowego dnia bez żadnej ochrony.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.