Nawadnianie

Woda jest tak niezbędna dla zdrowia, że każdy układ narządów, nie wy­łączając skóry, ma wbudowany system nawadniania, który jest bez przerwy zasilany wodą z krwiobiegu.

W skórze ów system nawadniania składa się z naczyń krwionoś­nych, gruczołów potowych i łojowych oraz cząsteczek zatrzymujących i przyciągających wodę, które działają synchronicznie, aby zachować ciągłą równowagę pomiędzy zapasami wody wewnątrz organizmu a potrzebami skóry.

Była już o tym mowa w poprzednich rozdziałach, że kiedy błony ko­mórkowe są zdrowe, komórki wypełnione są płynem. Następnie każda z warstw skórnych zawiera nawilżające cząsteczki, dzięki którym utrzymuje wilgotność we wszystkich swoich strukturach. Skóra właści­wa, na przykład, jest należycie nawilżana głównie dzięki glikozamino-glikanom, takim jak kwas hialuronowy. W istocie, połowa całkowitych zasobów przyciągających wodę kwasu hialuronowego, jaką dysponuje ciało, znajduje się w skórze właściwej.

Naskórek jest tuż nad skórą właściwą. Komórki skórne dzielą się w dolnych partiach naskórka i, w miarę jak przesuwają się przez tę warstwę w górę, zaczynają się spłaszczać i obumierać. W trakcie tego procesu powoli uwalniają swoją zawartość, czyli wodę i tłuszcze struk­turalne. Tak więc nawet jeśli powierzchniowe komórki skórne nie są dłużej żywe i sprawne, to dopóki nie zostaną starte z powierzchni, do­póty otaczają je tłuszcze strukturalne, kwasy tłuszczowe, cholesterol oraz ceramidy zatrzymujące wodę i utrzymujące komórki w wilgotno­ści. Jest to zewnętrzny, ochronny pancerz naszego ciała. Aby dalej wspomagać nawilżenie skóry utrzymujące wodę, z gruczołów łojo­wych wydostaje się na powierzchnię skóry sebum, tworząc – wspólnie z tłuszczami wewnątrz warstwy rogowej – rodzaj nawilżającej ochro­ny, która zapobiega ucieczce wody.

Produkty pielęgnacji skóry zawierają częściowo takie same czą­steczki nawilżające, jakie znajdują się w skórze, na przykład sól sodo­wą PC A, naturalny środek nawilżający oraz ceramidy.

W przypadku większości zdrowych młodych ludzi przed dwudziest­ką naturalne wewnętrzne substancje nawilżające są wystarczająco sku­teczne, żeby zapewniać skórze wypełnienie wilgocią niezależnie od działających na nią napięć. Wraz z upływem lat, niewłaściwym odży­wianiem oraz uszkodzeniami związanymi ze środowiskiem, w którym żyjemy, skórna fabryka staje się coraz mniej skuteczna; wyposażenie komórkowe zaczyna się psuć, a wewnętrzny system nawadniania szwankuje. Na przykład, związane z wiekiem zmiany hormonalne spo­walniają wytwarzanie łoju. Osłabiają się glikozaminoglikany, takie jak kwasy hialuronowe. Wymogi środowiska zaś mogą się stać tak duże, że nawet skóra, która jest dobrze zaopatrzona w tłuszcze i sebum, nie mo­że poradzić sobie z utratą wilgotności.

Jednym z biologicznych celów, dla których natura dba o wypełnienie komórek wodą oraz o ich szczelne przyleganie do siebie, jest zahamo­wanie przez naskórkowej utraty wody (transepidermal water loss, TEWL). Jest to utrata wilgotności przez wnętrze skóry do atmosfery. Jeśli wilgotność ta nie może przedostać się przez wierzchnie pokłady war­stwy rogowej, to nie ma wyjścia i odwiedza głębsze warstwy skóry. Nieuchronnie, niektóre wewnętrzne zasoby wody z komórek wyparują w powietrze, ale jeśli systematycznie stosuje się dobry środek nawilża­jący oraz odpowiednią pielęgnację wewnętrzną skóry dostosowaną do potrzeb środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, to TEWL zostaje zredukowane do minimum.

Skóra tłusta także potrzebuje wspomagania w nawadnianiu. Więk­szość naturalnego tłuszczu, który sprawia, że skóra się świeci, to łój skórny – sebum. To prawda, że jest to naturalny środek nawilżający, a ponieważ sebum ma charakter okluzyjny, więc pomaga zatrzymać wodę w skórze. Mimo to osobom z tłustą skórą może nadal brakować tłuszczów strukturalnych, które nawadniają głębsze warstwy skóry.

Dlatego w pewnych sytuacjach – w suchym, zimnym lub wietrznym klimacie albo kiedy skóra jest nadmiernie oczyszczana – nawet cera, która w sposób charakterystyczny dla siebie wydaje się mieć za dużo tłuszczu czy sebum, może ulec wysuszeniu, jeśli nie wytwarza wystar­czającej ilości tłuszczów strukturalnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.