Kosmetyka poważnieje

Produkty zawierające kwasy hydroksylowe AHA są zaliczane do kate­gorii produktów pielęgnacji skóry zwanych kosmeceutykami. Termin ten wprowadził dwadzieścia lat temu dermatolog Albert M. Kligman na opisanie środków aplikowanych na skórze, które są aktywniejsze niż kosmetyki, ale nie aż w takim stopniu, żeby powodować niekorzystne czy szkodliwe skutki uboczne, jak dzieje się w przypadku lekarstw. Kosmeceutyki zostały medycznie określone jako „produkty, których dzia­łanie jest nastawione na leczenie lub zapobieganie łagodnym nieprawi­dłowościom skóry”. Chociaż amerykański Federalny Urząd Żywności i Leków (FDA – Food and Drug Administratioń) oficjalnie nie uznał kosmeceutyków i nie reguluje ich prawnie, inne państwa dopuszczają, że niektóre składniki kosmetyczne oddziałują biologicznie na skórę. W Japonii na przykład, te aktywne składniki nazywane są „kwazi lekar­stwami” i zakłada się, że są łagodne i bezpieczne.

Niektóre ze składników, które polecam, można znaleźć w produk­tach kosmeceutycznych, aczkolwiek nie należy zapominać, że ponie­waż FDA nie reguluje tych produktów, więc działanie składników mo­że się różnić. Należy zatem zwracać baczną uwagę na reakcję skóry i dopasowywać zabiegi pielęgnacyjne do jej potrzeb.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.