Odmłodzenie

Najistotniejszą częścią programu jest poprawienie środowiska we­wnętrznego skóry, w stopniu umożliwiającym jak najlepsze jej funk­cjonowanie. Wynikiem powinno być ustąpienie widocznych oznak sta­rzenia, niemniej jednak, głównym celem jest zapewnienie skórze zdrowego środowiska, tak aby mogła uzdrawiać się sama. Program ten nie jest oparty na jednym składniku, lecz na kombinacji kroków zapo­biegających starzeniu:

  • Nawilżanie komórek skórnych za pomocą cząsteczek przyciągają­cych oraz zatrzymujących wodę.
  • Obezwładnianie wolnych rodników odpowiednimi przeciwutlenia­czami, zanim zdążą wyrządzić szkody strukturom skóry.
  • Łagodzenie stanów zapalnych środkami uśmierzającymi, które jednocześnie hamują powstawanie wolnych rodników.
  • Naprawianie uszkodzeń tkanki łącznej dzięki aminokwasom, pier­wiastkom śladowym, witaminom, a także innym substancjom od­żywczym.
  • Zapewnienie podstawowych składników pokarmowych, takich jak kwasy tłuszczowe, w celu umożliwienia odbudowy uszkodzonych błon komórkowych i zapobieżenia utracie wody.

Niektóre ze składników pokarmowych i substancji pochodzenia roślinnego, o których będzie mowa, dostarczane są organizmowi każdego dnia. Inne aplikowane są na powierzchnię skóry przynaj­mniej dwa razy dziennie. Niektóre zaś wymagają specjalnie opraco­wanych, zdecydowanie dłuższych, cotygodniowych lub comiesięcz­nych kuracji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.