Ulepszanie kolagenu

Uderzyło mnie, że wszystkie badania w zakresie gojenia się ran, tkan­ki łącznej oraz chrząstek zmierzają w jednym kierunku: jeśli dostarczy się organizmowi surowców – aminokwasów, witamin, minerałów oraz glukozaminy – to produkcja kolagenu wzrasta. Ostatecznie, składniki chrząstek i skóry są bardzo podobne. W obu przypadkach potrzebny jest kwas hialuronowy do utrzymania wody i do zapewnienia ilości i ja­kości glikozaminoglikanów (GAG), które z kolei odżywiają komórki wytwarzające kolagen i elastynę.

Nie wiedziałem, czy jest możliwe zwiększenie wydajności fibroblastów przez dostarczenie organizmowi większej ilości surowców, przy­puszczałem jednak, że jest. Rozważmy fibroblasty, które mogą wytwo­rzyć wystarczającą ilość włókien proteinowych do powstania wiązki kolagenowej w określonym czasie – doszedłem do wniosku, że jeśli za­pewnimy wystarczającą ilość surowców do wytworzenia trzech wią­zek, to powinna pojawić się co najmniej jedna. Opracowałem więc i opatentowałem formułę o nazwie Budowniczy Młodości (Youth Builder), którą można przyjmować wewnętrznie, a która zawiera nie tylko glukozaminę, ale zrównoważony zestaw wszystkich składników od­żywczych potrzebnych do wytwarzania kolagenu i elastyny. Stosując ten suplement, umożliwiamy włóknom, które już powstały, trwać dłu­żej i wspomagamy powstawanie nowych, prawdopodobnie w szyb­szym tempie niż do tej pory.

Fibroblasty są jak roślina, która owocuje albo kwitnie. Substancja podstawna to gleba. Do odżywienia rośliny niezbędna jest woda wzbo­gacona w inne potrzebne składniki pokarmowe. Zapewnienie substan­cji podstawnej odpowiednich aminokwasów, witamin, minerałów i glukozaminy umożliwia fibroblastom rozkwit i wytwarzanie cząste­czek kolagenu i elastyny.

Aby przetestować mój pomysł, niezależne laboratorium poprosiło o udział w doświadczeniu grupę kobiet w wieku pomiędzy trzydzie­stym dziewiątym a pięćdziesiątym trzecim rokiem życia. Wykluczono osoby, które miały za sobą chemiczne złuszczanie skóry albo przyjmo­wały Retin-A, ponieważ wpływają one na produkcję kolagenu. Kobie­ty na tydzień uwolniły swoją skórę od wszelakich kosmetyków – żad­nych środków nawilżających, oczyszczających, podkładów czy filtrów przeciwsłonecznych. Mogły jedynie myć się mydłem, przy czym wszystkie używały tego samego. Po tygodniu kobiety wróciły do labo­ratorium i spędziły około godziny w bardzo kontrolowanym otoczeniu. Następnie laboranci pobrali najrozmaitsze pomiary liczby, długości i głębokości ich zmarszczek mimicznych lub kurzych łapek, sprężysto­ści i elastyczności skóry na policzkach oraz ilości wody w warstwie ro­gowej naskórka.

Kiedy zakończono wszystkie te wstępne pomiary, stanowiące punkt odniesienia, kobiety zaczęły dwa razy dziennie przyjmować suplement mojego autorstwa. Druga grupa, poddana takim samym procedurom, nie dostała Budowniczego Młodości.

Po dwóch tygodniach testy zostały powtórzone, a laboranci spo­rządzający pomiary nie wiedzieli, która z kobiet zażywała suple­ment, a która nie. Ustalili co najmniej ośmioprocentową poprawę w zakresie głębokości i liczby zmarszczek oraz dziesięcioprocento­wy wzrost w elastyczności skóry. Znaczny przyrost, ale wcale nie tak aż niezwykły w porównaniu do pomiarów wziętych po trzech ty­godniach. Pięć tygodni po przyjmowaniu suplementu odnotowano statystycznie znaczące trzydziestoczteroprocentowe zmniejszenie głębokości i liczby zmarszczek oraz osiemnastoprocentowy wzrost sprężystości skóry, co świadczyło o tym, że skóra stawała się bar­dziej miękka i plastyczna.

Suplement wspomagał produkcję elastyny. Nie stwierdzono wzrostu nawodnienia w warstwie rogowej, na czym właśnie mi zależało. Brak wody świadczył o tym, że kobiety zachowały się zgodnie z instrukcja­mi i nie używały środków nawilżających. Ważne jest mierzenie po­wierzchniowego nawadniania, ponieważ jeśli kobiety używałyby środ­ków nawilżających, to czasowo zredukowałyby się im zmarszczki i zaciemniłyby wyniki badań.

Według końcowego raportu z niezależnego laboratorium poprawa w wyglądzie skóry zaszła najprawdopodobniej z powodu zmian w tkance łącznej. Oczywiście, poprawa widoczna na skórze twarzy wy­stępuje również na skórze całego ciała, na szyi, na klatce piersiowej czy na grzbiecie dłoni.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.