Poznaj swoją skórę

Niezależnie od wieku kierujmy się dwiema głównymi zasadami leżą­cymi u podstaw tego, co robimy w ramach codziennej, podstawowej pielęgnacji skóry: jedna to zwiększanie poziomu nawilżenia, o którym właśnie była mowa. Druga to ochrona funkcji obronnych skóry. Woda jest tym, co sprawia, że komórki zachowują właściwy kształt i odpo­wiednio funkcjonują. Nawet kiedy obumierają, ich zdolność pochłania­nia nawilżenia trwa jeszcze przez jakiś czas. Jak długo komórki są nawilżone i ściśle do siebie przylegają, tak długo zapewniona jest obronna funkcja skóry.

Podczas pielęgnacji skóry niezbędne jest zabezpieczanie jej najbar­dziej wierzchnich pokładów – warstwy rogowej. Zmywanie, tonizowanie i nawilżanie wydaje się tak proste i oczywiste, że wielu z nas nie przykłada do tych rutynowych czynności większej uwagi, zakłada­jąc, że wiemy, co robimy używając ulubionych produktów. Przekona­łem się, że moi pacjenci często zostają wprowadzeni w błąd przez re­klamy czy sprzedawców w sklepach kosmetycznych. Sądzą na przykład niesłusznie, że niektóre produkty zwężają pory skóry, albo że wszystkie środki oczyszczające są równie dobre. Tłumaczą, że prze­cież chodzi tylko o to, żeby się umyć! Niektórzy przywiązali się do przekonania, że typ skóry, jaki mieli będąc trzydziesto- czy pięćdziesięciolatkami jest taki sam dziesięć lat później lub po urlopie na pusty­ni czy w górach.

Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że typ skóry może się zmie­niać nie tylko z wiekiem, ale także w reakcji na zmiany w ich środo­wisku zewnętrznym lub ustroju wewnętrznym. Podróżowanie w od­miennym klimacie lub na niższych czy wyższych wysokościach geo­graficznych oraz sezonowe zmiany temperatury i wilgotności są naj­bardziej jaskrawymi przykładami. Natomiast pewne kuracje, zwłasz­cza hormonalna terapia zastępcza czy doustnie przyjmowane środki antykoncepcyjne, mogą również wpływać na skórę. Podobnie dzieje się w przypadku lekarstw opracowanych z myślą o walce ze zmarszczkami (Retin-A) czy stosowanymi w przypadku leczenia trą­dziku. Choroba, ciąża i menopauza powodują znaczące zmiany w fi­zjologii skóry. Skóra normalna i mieszana może zmienić się w suchą, a sucha – w tłustą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.