Koenzym Q10

Istnieje wiele antyoksydantów, które przyjmuje się ustnie lub stosuje zewnętrznie w celu unieszkodliwienia wolnych rodników. Na przy­kład, ubichinon, czyli koenzym Q10, jest ostatnio przedmiotem wiel­kiego zainteresowania ze względu na możliwość zapobiegania choro­bom serca. Jest również aktywnym składnikiem wielu serii produktów pielęgnacji skóry. Ubichinon jest przeciwutleniaczem, który tak jak wi­tamina E rozpuszcza się w tłuszczach. Gromadzi się w ściankach ko­mórkowych, gdzie wchodzi w reakcje z wolnymi rodnikami, rozbraja­jąc je podczas ich ataków na błonę lipidową. Jest również jednym z nielicznych przeciwutleniaczy, który można znaleźć w mitochondriach, fabrykach wytwarzających energię komórek.

Kiedy przyjmujemy pokarm, przechodzi on proces zwany cyklem Krebsa i jest ostatecznie przetworzony w wysokoenergetyczny związek ATP (adenozynotrójfosforan). Ostatecznym etapem przed produkcją ATP jest rozpad innej substancji chemicznej zwanej ADP (adenozyno- difosforan), proces ten odbywa się pod kontrolą ubichinonu. Może to tłumaczyć, w jaki sposób przeciwutleniacz ten wpływa na nasze pozio­my energii. Na przykład, z mojego doświadczenia wynika, że jestem w stanie wykonać więcej ćwiczeń, jeśli pół godziny przed treningiem przyjmę suplement z koenzymem Q10. Innym przeciwutleniaczem, który, jak się mniema, odnosi podobny skutek jest kwas alfa-liponowy (ALA). Koenzym Q10 dominuje szczególnie w naskórku, jednak do czasu, kiedy komórka skórna umrze i dotrze do warstwy rogowej, po­zostaje niewiele ubichinonu, który mógłby się przyczynić do ochrony skóry. Badania na zwierzętach dowodzą, że może on zabezpieczać skó­rę przed uszkodzeniami spowodowanymi słońcem przez osłabianie wytwarzania enzymu rozkładającego kolagen, czyli kolagenazy.

Organizm jest zdolny do samodzielnego wytwarzania ubichinonu, ale niektóre badania podkreślają, że kiedy produkcja jest mniejsza niż optymalna, niedostatki przyczyniają się do chorób serca. Ten przeciw­utleniacz ochrania wszystkie komórki ciała, jednak wydaje się, że ser­ce wymaga największych jego zapasów. Udowodniono, że koenzym Q10 stosowany zewnętrznie wnika pomiędzy komórki. Polecam go głównie jako suplement.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.