Portret starzejącej się skóry

Oznaki upływu czasu, które widać w lustrze, są odbiciem wydarzeń za­chodzących na poziomie obserwowalnym przez mikroskop. Ważne, by zrozumieć tę zależność, ponieważ to, co będziemy chcieli zrobić, żeby odwrócić niekorzystne procesy i naprawić starzejącą się skórę, naj­pierw będzie dotyczyło komórek w niewidzialnych gołym okiem war­stwach, natomiast pojawienie się pierwszych zauważalnych zmian zaj­mie co najmniej pięć tygodni.

Oto zaledwie kilka zmian, które zazwyczaj zaczynają się w wieku dwudziestu – dwudziestu pięciu lat:

 • Pojedyncze komórki skóry powstają większe niż wcześniej, a ich kształt jest bardziej nieregularny. Rozwijają się również wolniej.
 • Na powierzchni skóry jest mniej warstw martwych komórek.
 • Zmniejsza się ilość cząsteczek zatrzymujących wodę, otaczających kolagen i elastynę, dzięki którym zachowują one sprężystość i wil­gotność.
 • Zmniejsza się ilość cząsteczek zatrzymujących wodę, otaczających rozwijające się komórki skórne oraz martwe komórki w wierzch­niej warstwie skóry.
 • Co dziesięć lat komórki odpowiedzialne za wytwarzanie pigmentu stają się o dwadzieścia procent mniej zwarte W tym samym czasie zwiększa się produkcja melaniny na małych obszarach, co jest przyczyną starczych plam.
 • Komórki odpornościowe skóry, które wspomagają jej ochronę, ko­mórki Langerhansa, zmniejszają swą liczbę o połowę w okresie po­między wczesną dorosłością a podeszłym wiekiem i są w dalszym ciągu osłabiane przez wystawianie się na promienie słoneczne.
 • Komórki zwane fibroblastami, które wytwarzają kolagen i elasty­nę, stają się mniej aktywne.
 • Włókna kolagenowe, którym skóra zawdzięcza swoją sprężystość, robią się grubsze, bardziej kruche i ich ilość zmniejsza się o jeden procent rocznie.
 • Włókna elastyny, które zapewniają skórze elastyczność, poluźnia- ją się i łatwo zrywają. Jest ich także mniej.
 • Rozrzedza się substancja podstawna, która utrzymuje włókna ko­lagenowe i elastynę w całości.
 • Osłabiają się naczynia krwionośne przenoszące składniki pokar­mowe i usuwające odpadki komórkowe ze skóry. Te, które zostają, mogą się rozszerzyć, a ich ścianki pogrubić. Mają one skłonności do skręcania się i uszkadzania.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.