Budowniczy młodości – pigułka za zmarszczki

Kiedy w roku 1996 opracowywałem przywracający młodość suple­ment kolagenowy, miałem na celu połączenie kilku składników prze­ciwdziałających starzeniu i stworzenie wewnątrz organizmu idealnych warunków do powstawania kolagenu. Przez utrzymywanie integralno­ści kolagenu i innych tkanek łącznych można też zapobiec nadmiernej utracie wody. Do zachowania w dobrej kondycji zdrowego kolagenu i elastyny wykorzystałem antyoksydanty i przeciwzapalne substancje odżywcze, włączając również podstawowe składniki budujące fibroblasty, aby zapewnić powstawanie nowych włókien. Dodałem także pewne minerały wspierające wzrost tkanki łącznej i chroniące fibroblasty przed urazami. Poza witaminami A, B6, C i E oraz beta-karotenem, który jest w ciele zamieniany w witaminę A, formuła zawiera:

  • Niacynamid, pochodną niacyny, czyli witaminy B3, która jest po­trzebna komórkom do przemiany innych składników pokarmo­wych, na przykład kwasów tłuszczowych czy aminokwasów.
  • Cynk, niezbędny pierwiastek śladowy biorący udział w wytwarza­niu białek i błon komórkowych. Cynk współpracuje również z na­turalnym przeciwutleniaczem w formie enzymu dysmutazą ponad- tlenkową (SOD) w celu unieszkodliwienia wolnych rodników; ma także właściwości przeciwzapalne.
  • Selen, podstawowy pierwiastek śladowy i silny przeciwutleniacz.
  • Miedź, podstawowy pierwiastek śladowy, który przyczynia się do wzmocnienia kolagenu.
  • Glukozaminę, podstawową część składową glikozaminoglika- nów (GAG), które odżywiają fibroblasty wytwarzające kolagen i elastynę.
  • Wyciąg z pestek winogron, proantocyjanidynę oligomeryczną, ta­ką jak granat, który ochrania podstawowe organy przed uszkodze­niami ze strony wolnych rodników.
  • Aminokwasy, podstawowe części składowe białek potrzebnych do budowy kolagenu i elastyny.
  • Kwercetynę, flawonoid, który działa jak przeciwutleniacz i czyn­nik przeciwzapalny. Wspólnie z witaminą C buduje tkankę łączną.

Badania przeprowadzone przez niezależne laboratoria potwierdziły skuteczność moich receptur. U kobiet przyjmujących pigułkę o powyż­szym składzie dwa razy dziennie, statystycznie nastąpiło trzydziesto- czteroprocentowe wygładzenie zmarszczek i bruzd oraz osiemnasto- procentowy wzrost elastyczności w ciągu pięciu tygodni.

Inne badanie wykonane przez niezależne laboratorium potwierdziło moje przekonanie, że korzyści z suplementów zawierających substan­cje budujące kolagen nie są ograniczone do twarzy. Trzydziestu sied­miu kobietom podawano przez osiem tygodni opracowane przeze mnie tabletki, podczas gdy druga grupa zażywała placebo. Kobiety z drugiej grupy, w przeciwieństwie do pozostałych, miały znaczny spadek ela­styczności skóry na udach. Oprócz tego, że żadna z kobiet wypróbowujących moje specyfiki nie straciła na wadze, to odnotowano siedem- dziesięcioośmioprocentowy wzrost jędrności ich ud. Zauważono także trzynastoprocentową poprawę wygładzenia celulitu oraz dwudziesto- procentowe polepszenie konsystencji skóry. Rozstępy również zmala­ły, zmniejszając swą długość o dwadzieścia cztery procenty. Chociaż wciąż nie mamy lekarstwa na rozstępy, to badania te udowodniły, że można je przynajmniej ograniczyć za pomocą suplementów z substan­cjami budującymi kolagen.

Jestem przekonany, że zapewnienie organizmowi wszystkich skład­ników odżywczych, jakich potrzebuje do budowy tkanki łącznej, wpły­wa korzystnie nie tylko na skórę. W istocie, wielu ludzi cierpiących na artretyzm zażywa budującą kolagen glukozaminę, co poprawia rów­nież kondycję ich stawów. Praca opublikowana w brytyjskim czasopi­śmie medycznym „The Lancet” ujawnia, że ludzie przyjmujący dzien­ną dawkę tysiąca pięciuset miligramów glukozaminy, odczuwali od dwudziestu do dwudziestu pięciu procent mniej bólu niż ci dostający placebo. Zdjęcia rentgenowskie stawów wykazały, że artretyzm albo pozostał taki sam albo uległ poprawie, natomiast u osób, którym poda­wano placebo, nastąpiła utrata chrząstek. Na obecnym etapie możemy jedynie przypuszczać, że glukozamina, aminokwasy i inne budujące kolagen substancje odżywcze poprawiają stan tkanki łącznej w całym organizmie. Jednak według mnie, wydaje się rozsądne założyć, że sko­ro substancje te oddziałują korzystnie na tkankę łączną i chrząstki, to kondycja mięśni, naczyń krwionośnych i innych narządów również ulega poprawie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.