Potrzeby szczególnej troski

Nie jest niczym niezwykłym, że okresowo zdarza się nam wysyp wy­prysków lub że na twarzy występują lekko przebarwione miejsca. Większość z nas narażona jest na zanieczyszczenie środowiska; do te­go nierzadko przeciążamy skórę zabiegami czy kosmetykami. Jeśli jed­nak sytuacje tego rodzaju mają charakter stały lub krańcowy, to musi­my się nimi systematycznie zajmować podczas codziennej pielęgnacji. Zalecenia, jakie proponuję, w celu naprawy powyższych kłopotów, można stosować w miarę potrzeb. W niektórych przypadkach może bę­dzie trzeba obrać inne priorytety, całkowicie zmieniając codzienny po­rządek, żeby poradzić sobie z konkretną dolegliwością. Wówczas, gdy wszystko będzie już pod kontrolą, można powrócić do zwyczajnej wal­ki ze zmarszczkami według programu przewidzianego dla danego ro­dzaju skóry.

Można również naprzemiennie stosować reżim pielęgnacyjny prze­znaczony dla swojego typu skóry z kuracją właściwą dla danej dolegli­wości. Jak w innych przypadkach, tak i teraz istotne jest wsłuchiwanie się w swoją skórę i obserwowanie jej reakcji. Na przykład w przypad­ku trądziku, jeśli skóra dobrze to znosi, można stosować zalecenia przewidziane podczas leczenia trądziku zamiast zwykłej pielęgnacji stosownej dla własnego typu skóry. Natomiast jeśli okaże się to zbyt podrażniające – co może się przydarzyć zwłaszcza osobom o suchej skórze – to lepiej stosować oba systemy pielęgnacyjne naprzemiennie, stopniowo ograniczając program przeciwtrądzikowy aż do całkowite­go ustąpienia dolegliwości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.