Zalecenia doktora Murada

W tej kategorii podaję moje zalecenia odpowiadające specy­ficznym potrzebom danego rodzaju skóry. Zwracam uwagę na składni­ki walczące ze zmarszczkami, dopasowując je do typu skóry. Polecam dodatkowe preparaty, które można zastosować, w zależności od po­trzeb. Warto też pamiętać o suplementach. Nieco uwagi poświęcam szczególnym problemom skórnym, występującym u osób z różnymi rodzajami skóry. W programie, który przepisuję moim pacjentom, po­sługuję się własnymi formułami, ponieważ sam je opracowałem i wy­próbowałem, dzięki czemu jestem pewien, że działają. W przypadku stosowania innych produktów, warto zwracać uwagę na składniki. Jak już wspominałem, formuły różnią się między sobą i produkty mogą za­wierać te same składniki, ale w różnych ilościach i połączeniach. W ta­kim przypadku niezbędne będą samodzielne eksperymenty i uważne obserwowanie reakcji własnej skóry. Jeśli produkt działa zbyt silnie lub nie widać spodziewanych rezultatów w ciągu pięciu tygodni, to trzeba wypróbować inny preparat.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.