Utrzymanie równowagi

Dowiadujemy się o składnikach, które po­magają w przyciąganiu i zatrzymywaniu wody w skórze oraz o suple­mentach, które wspomagają zwiększenie nawodnienia i zapobiegają utracie wody. Jest tak dlatego, ponieważ uważam, że woda jest najlep­szym środkiem powstrzymującym starzenie jaki odkryto do tej pory. Stwierdzono, że w ciągu życia nasze ciało traci dziesiątą część swoich zasobów wody. Swój program opracowałem w celu uniknięcia tej stra­ty oraz zachowania skóry nawilżonej i elastycznej. To jest to, czym młoda skóra nie musi się przejmować, a nie widzę powodu, dla które­go skóra w średnim czy podeszłym wieku miałaby cierpieć z powodu odwodnienia.

W ciągu trzydziestoletniej kariery dermatologa skupiałem się na ucze­niu ludzi, w jaki sposób powinni utrzymywać w skórze zdrową równo­wagę wodną – zmaksymalizować zdolność utrzymywania wody przez komórki oraz zapobiec ucieczce tej wody do atmosfery. Gdy mówię pa­cjentom, że woda to pieniądze, Zasada Wody staje się przejrzysta.

Warto o tym pomyśleć. Jeśli oznajmię komuś, że mam zamiar po­darować mu dziesięć milionów dolarów, będzie zachwycony. Jednak gdyby pojawił się fiskus i oświadczył, iż należy zwrócić jedenaście milionów dolarów zaległych podatków, radość by prysła. Przekładając to na zagadnienia wodne – można napełnić komórki wodą do granic ich możliwości, a następnie pozwolić całej wodzie uciec wraz z tą, która była już w nich wcześniej. Skóra – wodne konto w banku – ma kłopoty i wygląda właśnie tak, jakby je miała. Sprawdza się to rów­nież dla całego organizmu. Można wypić więcej wody niż ciało kie­dykolwiek będzie w stanie zużyć, ale jeśli komórki nie są w stanie jej przechować i wydalają zapasy, to cały wysiłek porządnego nawodnie­nia pójdzie na marne.

Do zapewnienia komórkom zdrowia i wilgotności niezbędne są przeciwutleniacze, czynniki przeciwzapalne, substancje budujące kola­gen, nawilżacze i, oczywiście, filtry przeciwsłoneczne. Kto zacznie do­pasowywać do własnych potrzeb program pielęgnacji skóry, przekona się wkrótce, jak dbanie o każdą bez wyjątku składową – od zewnętrz­nej zapory skórnej (warstwy rogowej), do wewnętrznego dostarczania wody do skóry właściwej – wpływa na zawartość wody w komórkach skóry. Doświadczy na sobie, w jaki sposób zwiększanie zasobów wo­dy w skórze i komórkach ciała odmładza wygląd. To, czego nie widać, ale co w niedługim czasie będzie odczuwalne, jest dowodem na to, jak odmładzają się również komórki całego ciała.

Zewnętrzny aspekt mojego programu został tak opracowany, żeby płaszcz ochronny naszego ciała stawał się coraz bardziej sprężysty i za­bezpieczający – co dla oka obserwatora przekłada się na gładką, świe­tlistą i wolną od zmarszczek skórę. To najbliższy cel, a po dniu stoso­wania nowego programu pielęgnacyjnego skóry już będzie można zauważyć widoczne oznaki poprawy. Natomiast po upływie kolejnych pięciu tygodni da się również odczuć, jak poprawa stanu zawartości wody w skórze nadaje jej pulchność i jasność. Różnica stanie się od­czuwalna pod względem konsystencji i elastyczności skóry.

Zawsze było dla mnie oczywiste, że aby się odmłodzić i pozostać zdro­wą, skóra potrzebuje pomocy zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Przez ostatnie lata nauczyłem się, że kroki walki ze zmarszczkami, który­mi chcę się z czytelnikami podzielić, wywierają także pobudzający witalność wpływ na wszystkie komórki. I, podobnie jak w przypadku skóry, zdrowie tych komórek zaczyna się i kończy w wodzie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.